Rinneturvallisuus

Rinneturvallisuus

  1. Varusteet: Tarkista varusteiden toimivuus ja siteiden säädöt. Kypärän käyttö on suositeltavaa.
  2. Hissikäyttäytyminen: Etene hissijonossa järjestyksessä ja pyri täyttämään kaikki hissipaikat. Älä mutkittele nousuladulla. Poistu ainoastaan merkityillä poistumispaikoilla.
  3. Laske tasosi mukaan: Valitse rinne ja vauhti taitotasosi mukaan. Tutustu erityistaitoja vaativiin suorituspaikkoihin aina etukäteen.
  4. Väistäminen: Ohita muut rinteessä liikkuvat riittävän etäältä. Ylhäältä ja takaa tuleva väistää aina. Huomioi erityisesti pienet lapset.
  5. Pysähtyminen rinteessä: Pysähdy aina paikkaan, josta sinut huomataan. Jos nouset ylöspäin, käytä aina rinteen reunaa.
  6. Säätele vauhtisi: Säätele vauhti aina taitojesi mukaan. Huomioi paikalliset rinne- ja lumiolosuhteet.
  7. Älä pulkkaile rinteessä: Pulkkailu on sallittu vain sille osoitetuissa paikoissa.
  8. Lasket aina omalla vastuullasi: Hoidettujen rinnealueiden ulkopuolella on noudatettava erityistä varovaisuutta ja yksin sinne ei pidä koskaan mennä. Huomioithan, että Ukko-Kolin rinteillä Kolin kansallispuistossa on kiellettyä laskea rinnealueen ulkopuolella!
  9. Älä laske päihtyneenä: Rinteessä liikkuminen päihtyneenä on kielletty.
  10. Auta: Jokaisen velvollisuus on auttaa tapaturman sattuessa. Ilmoita viipymättä onnettomuuksista henkilökunnalle.

Nouda oma rinneturvallisuusopas lipunmyynneistä ja vuokraamoista. Apua ja lisäohjeita saat tarvittaessa rinnehenkilökunnalta ja hiihdonopettajilta.

Huomioithan, että rinteiden ja vuokraamoiden henkilökunnalla, hiihdonopettajilla ja SPR:n rinnepäivystäjillä on oikeus ja velvollisuus puuttua vaaratilanteisiin ja tarvittaessa poistaa hissilippu henkilöltä, joka ei noudata rinnesääntöjä.

Laskettelijan on itse huolehdittava siitä vakuutusturvasta, jonka hän katsoo tarvitsevansa, esim. matka-, matkatavara-, tapaturma-, vapaa-ajan- tai vastuuvakuutusten muodossa.

Rinnesäännöt: www.ski.fi. (lisää linkki)